07 Čvc

Stálé zpochybňování významu EET v maloobchodě není pro poctivé obchodníky dobrým znamením

Praha, 7. 7. 2016 – Asociace českého tradičního obchodu je jednou z organizací, které nemění své názory jako počasí a snaží se vyslovenou podporu k dané věci nadále a nekompromisně držet. Proto je pro nás mrzuté, když některá podobná sdružení využijí každý, byť sebe naivnější či hloupější podnět k tomu, aby zákon o EET zpochybnila anebo se alespoň, tak zvaně ve prospěch lidu, snažila zmírnit jeho dopad. Zažili jsme mnoho diskusí na dané téma, ale názor poctivého obchodníka, který EET podporuje, se nemění. Naopak, vlivem stále pokračujícího negativního vývoje na českém trhu se jen dál upevňuje.

„Zrod zákona a jeho přijetí jsme podpořili v prvé řadě proto, že je pro nás v současnosti jedinou šancí jak narovnat neutěšené poměry na českém trhu, kde jasně vítězí nepoctivost, vyhýbaní se dodržování základních legislativních pravidel a neetické chování v konkurenčních vztazích. Jinou šanci nám dosud nikdo nedal a není si tedy z čeho vybírat. Teprve pak jsme zákon podpořili jako zajištění podpory pro výběr daní, zejména DPH“, říká předseda AČTO ing. Zdeněk Juračka.

To, co se dnes děje na politické scéně za podpory některých médií, která úmyslně zkreslují výroky některých představitelů vlády, včetně ministra financí Babiše, připomíná trefenou husu, která se z posledních sil snaží vrátit do zabydleného hnízda. K tomuto stavu napomáhají i přísliby určitých ústupků, výjimek či zmírnění dopadů ze strany některých vládních činitelů, či politiků, což zavání blížícími se volbami.

Vyzýváme proto všechny poctivé obchodníky, ať se nenechají zlákat některými rádoby správnými opatřeními, která by narušila základní princip, s kterým jsme šli do podpory tohoto, dle našeho názoru jedině správného, kroku. „Musí zde platit buď všichni, nebo nikdo!“ říká člen představenstva AČTO Ing. Radek Horák ze sítě prodejen ENAPO. Český trh toto opatření potřebuje víc, než kdy jindy. Ty poctivé to posílí a ti ostatní nechť se přizpůsobí a snaží se podnikat dle platných norem a pravidel a vytvořit tak tržní prostředí, odpovídající vyspělé společnosti a nikoliv asijskému stylu podnikání. Poctiví asijští obchodníci ať nám toto přirovnání prominou. Při úvahách nad stávající situací se znalý člověk musí divit, proč někteří podnikatelé hledají daňové ráje. Vždyť daňový ráj je u nás a nadále pěkně opečovávaný. S trochou nadsázky si položme jednu smysluplnou otázku. V kterém jiném tržním prostředí než u nás, je možné a zavedené, že kdo chce platit DPH, tak se k tomu musí sám dobrovolně přihlásit?! Za současného stavu legislativy a možností finančních úřadů totiž není nikdo schopen podnikateli prokázat, jestli již překročil povinnou hranici k platbě DPH, či nikoliv. Důvodem tohoto neblahého, byť pro mnoho podnikatelů vítaného stavu je jediná věc a to skutečnost, že neexistuje povinnost evidovat tržby.

Závěrem možná trochu suplika od poctivých podnikatelů. „Neuspěl jsem bohužel u pana ministra Babiše s názorem, že je potřeba větší finanční podpory státu, a to nejen u živnostníků, k pořízení příslušného vybavení pro EET. Zdůrazňoval jsem, že ti, co neodvádí v našem oboru podnikání daně, a je jich bohužel hodně, by třeba s trochou sarkasmu uvítali, kdyby si mohli náklady na pořízení vybavení pro EET z daní odečíst. Možná by je to inspirovalo k tomu, aby nějaký ten zisk vytvořili či vykázali,“ říká na závěr předseda AČTO Juračka.