11 Říj

„Podnikání na venkově si podporu zaslouží,“ říká předseda tradičních obchodníků Juračka

Praha, 11. 10. 2016 – Pokračující uzavírání malých prodejen na venkově a v jeho důsledku, omezení občanské vybavenosti, zánik pracovních míst a úbytek venkovského obyvatelstva z důvodu ztráty možnosti nakoupit si zde základní potraviny, to jsou jen některé z důsledků současné špatné politiky státu vůči venkovským podnikatelům, kteří představují jeden z pilířů soukromého podnikání v naší zemi. Důvodů je mnoho a smysluplné řešení se zdá být přes náš sílící tlak na státní správu veřejným tabu.

Je potřeba zdůraznit to zejména v den, který se stal poprvé dnem soukromého podnikání, což je vůči nám, zajišťujícím velkou část venkovského podnikání, nepochybně záslužné, neboť je uznáním významu malých podnikatelů pro českou ekonomiku i společnost. K tomuto podnikání patří bezesporu podnikání v oblasti maloobchodu, zejména pak v menších městech a na venkově. Bohužel, drobní čeští obchodníci dlouhodobě bojují o přežití. Pokud zaniknou malé venkovské prodejny, nečeká život na venkově nic dobrého. Pozorujeme to už několik let. Počet venkovských prodejen neustále klesá a s ním se vylidňuje i venkov. Předpokladem dobrého žití na venkově byl vždy lékař, škola, pošta, hospoda a obchod. Bohužel, dnešní stav je v mnoha obcích vskutku tristní,“ říká ing. Miloš Škrdlík, spolumajitel a spoluzakladatel sítě obchodů Brněnka. Pouze za minulý rok došlo dle našich údajů k zániku 275 obchodů s prodejní plochou do 400 m². Největší úbytek se přitom týká nejmenších prodejen do 50 m². Dlouhodobě neblahý trend pak potvrzuje skutečnost, že za posledních dvacet let klesl počet tradičních prodejen o třetinu, což je bezmála 6 000 obchodů s potravinami.

Přežití malých prodejen na venkově, zejména v obcích do pěti set obyvatel, je životně důležité pro samotné zachování zdravého života na venkově. Bylo by záslužné a prozíravé podpořit mimo již připravované aktivity i tento druh podnikání na venkově. „Prokazatelným faktem je, že investice do obchodní obslužnosti, které by mohly poskytnout obce i kraje, by byly mnohem efektivnější a méně nákladné, než podpora, která je věnována například obslužnosti dopravní. Stejně tak nelze prezentovat jako výhru to, že namísto přímé podpory některé postižené obce dotují pojízdnou prodejnu, která k zákazníkům přijíždí jednou, či v lepších případech dvakrát za týden,“ ing. Zdeněk Juračka, předseda Asociace českého tradičního obchodu

Stejně jako je prokazatelné, že nejsou trvalým řešením pro rozvoj venkova pojízdné prodejny, neřeší nic ani potenciální přerod prodejen v odběrní místa e-shopů. Nejde pouze o to, že takový formát je pro starší ročníky obyvatelstva nevyužitelný, ale postrádá i rozměr společenský. „Drobné podnikání na venkově si navíc podporu zaslouží proto, že skýtá potenciál i pro venkovské výrobce jako odbytiště zemědělských produktů. Je to ideální příležitost naučit lidi přesouvat se z měst na venkov, tedy šance pro obchodníky, farmáře i celkový rozvoj venkova,“ dodává předseda AČTO Juračka.