16 Pro

Ohlédnutí Zdeňka Juračky za uplynulým rokem

Vážení přátelé všeho českého,

blíží se konec roku a je seriózní a hlavně potřebné pomalu uzavírat účet a bilancovat. Většinou se začíná tím lepším, ale já to obrátím. Co se nám tedy letos nepovedlo? Budu neskromný, neb chci konstatovat, že toho nebylo moc a že důvody některých neúspěchů jsou převážně objektivní a ne zcela na naší straně.

Přes určitý pokrok ve výsledcích našeho snažení probudit zájem a možná tak trochu i obavy politiků, státních úředníků, ale hlavně odborné veřejnosti o budoucnost českého maloobchodního trhu, musíme současný stav hodnotit z pozice českého obchodníka jako sice dobrý, tedy na trojku, ale jistě ne chvalitebný, natož výborný. Je potřeba se v této situaci a bilancování zamyslet nad tím, co jsme udělali špatně či nedostatečně k nápravě daného stavu. Určitě jsme nevyužili všechny možnosti přesvědčování, nicméně jsem přesvědčen o tom, že není zrovna ta správná politická, ale i hospodářská situace k tomu, aby se odpovědní funkcionáři i veřejnost zamysleli nad trendy, které v českém maloobchodě nejsou hodné chvály. Politici zejména proto, že je před volbami a bojí se, aby nešlápli vedle. Všichni sice nadáváme a pozastavujeme se nad tím, že se ve většině řetězců   díky agresivní cenové politice,   podporující jejich další expanzi, stále častěji setkáváme s nabídkou nekvalitních potravin, která určitě neodpovídá našim potřebám a postavení Česka v Evropě. Navíc, s rostoucí expanzí, bude zřejmě tento nešvar stále více pohlcovat náš trh. Na druhou stranu však nejsme v našem myšlení a posuzování stavu maloobchodního trhu tak daleko, abychom si uvědomili velmi těžké postavení českého obchodu, který právě díky expanzi řetězců ztrácí postupně část trhu. Co je ale ještě horší, ztrácí tím půdu pod nohama i český potravinářský průmysl, který je většinou zahraničních řetězců, co se týče nabídky zboží, stále více z trhu vytlačován a je prakticky trvale závislý na aktivitách nabídky českého maloobchodu.

Nejsem skeptik, považuji se za tvrdého realistu. Proto bych se nerad ve své prognóze dočkal doby, kdy budou mít u nás řetězce natolik silné postavení, že dojde k momentu, kdy zahraniční majitel nejmenovaného řetězce rozhodne, že je na čase přestat nakupovat zboží od domácích, rozuměj českých výrobců, když je ho v sídle zahraniční firmy nadbytek. Pak se dá předpokládat , že české filiálky budou sice nadále „milovat Česko“, ale zejména pro to, že jim budoucí situace na našem trhu ještě více a bez problémů usnadní zásadním způsobem posilovat prodej dovozových, byť třeba levnějších, ale méně kvalitních potravin.

Potěšme se však na závěr úspěchy, které jsou v naší práci a snažení viditelné a vnímatelné. Český obchod žije a my, jako jeho asociace, hledáme cesty k tomu, aby žil nadále, patřičně vzkvétal a dařilo se mu. Posílili jsme členskou základnu, zlepšili PR, a tak je pro naši práci pozitivním zjištěním, že je o naši činnost a výsledky větší zájem politiků, médií i veřejnosti. V tomto směru považuji za velký úspěch ukončení poměrně složitého vyjednávání nad koncepcí certifikace našich prodejen. Za trvalé podpory ministra zemědělství Mariana Jurečky i prezidenta PK ČR Miroslava Tomana jsme představili veřejnosti nové značení našich prodejen, které v zájmu jeho získání dobrovolně a s cílem získat příslušnou tržní výhodu, podstoupí   testy kvality a splní další podmínky, z nichž jedna z nejdůležitějších je nabízet na prodejně nabídku minimálně ze dvou třetin ryze českých potravin. Nadále jsme velmi aktivní v pomoci našim členům při zajišťování mnohdy složitého přechodu na systém EET, kdy jsme ve spolupráci s firmou ATOZ a Ministerstvem financí ČR připravili na leden 2017 dvě EET konference. Jsme aktivní i v otázkách připomínkování legislativy. V neposlední řadě je to zákon o cenách, významně ovlivňující prostředí českého maloobchodu.

Dosti chvály. Dívejme se na budoucnost s nadějí. Říká se však také, že „dobře už bylo“ a musíme tedy tomu lepšímu jít vstříc a hledat k němu stále schůdnější cestu. Věřím, že pozitivní efekt se dostaví. Šťastné Vánoce, hodně zdraví a příjemný konec roku.

Všem „všechno dobré“   přeje a zdraví

Zdeněk Juračka