Struktura AČTO

Členská schůze (shromáždění všech členů Asociace) je nejvyšším orgánem Asociace.

Představenstvo je statutárním a výkonným orgánem Asociace, řídí jeho činnost v souladu se stanovami, směrnicemi a usneseními členské schůze po celé své funkční období.

V čele představenstva stojí předseda představenstva. Předseda představenstva je nejvyšším výkonným představitelem Asociace a navenek za ní vede jednání. V případě potřeby může za sebe pověřit místopředsedu či člena představenstva.

Členové představenstva

Ing. Zdeněk Juračka, předseda

Ing. et Ing. Miloš Škrdlík, MSc. MBA, místopředseda (Maloobchodní síť BRNĚNKA, spol. s r.o.)

Ing. Pavel Březina, člen představenstva (Svaz českých a moravských spotřebních družstev – COOP)

Ing. Radek Horák, člen představenstva (ENAPO OBCHODNÍ, a.s.)

Roman Mazák, člen představenstva (Družstvo CBA CZ)

Ing. Petr Morava, člen představenstva (ČEPOS – Česká potravinářská obchodní, a.s.)

Jiří Štorch, člen představenstva (Družstvo ESO Market)

dsc_0726