Sekretariát

V čele sekretariátu stojí Mgr. Jan Hrdina, tajemník, který zajišťuje plnění programu a úkolů Asociace.

 

Kontakt:

Asociace českého tradičního obchodu

U Rajské zahrady 1912/3, 130 00 Praha 3

e-mail: acto@acto.cz

tel.: +420 725 141 650

 #actocz