Sekretariát

V čele sekretariátu stojí Mgr. Jan Hrdina, tajemník, který zajišťuje plnění programu a úkolů Asociace.

 

Kontakt:

Asociace českého tradičního obchodu

U Rajské zahrady 1912/3

130 00 Praha 3

 

mail: acto@acto.cz

tel.: 725 141 650