Poslání AČTO

Pohled zuzeny - ovoce

 

Asociace českého tradičního obchodu (AČTO) nabízí tradičním českým obchodníkům radu, pomoc či výměnu zkušeností v každodenním zápasu s legislativními nástrahami či nekalými praktikami konkurence. K efektivnímu dosažení stanovených cílů prosazuje tyto priority:

  • Prosazovat takové změny české, ale i evropské legislativy, která vyhovuje nejen zahraničním obchodním řetězcům, ale je Nakupni košík_plný zeleninyakceptovatelná i pro tradiční české obchodní aliance.
  • Podpořit tvorbu stabilního legislativního prostředí a snížení administrativní zátěže českých obchodníků na domácím trhu.
  • V rámci legislativního procesu aktivněji spolupracovat s připomínkovými místy.
  • Bránit se proti nekalé konkurenci a praktikám nepříznivě ovlivňujícím pozici domácích maloobchodníků na trhu prodeje potravin a zboží denní potřeby.
  • Upevnit postavení českého maloobchodu a českých výrobců na domácím trhu.
  • Chránit tradici českých domácích prodejen s českými výrobky.
  • Podporovat spolupráci s korektními českými výrobci a prodej jejich kvalitních českých výrobků. Podporovat výhradně obchodní značky, které zaručují kvalitu a původ zboží.
  • Zvýšit vnímání a image tradičních českých obchodů v očích českého zákazníka a spotřebitele.
  • Zvýšit prestiž obchodní profese.
  • Hledat a realizovat další kroky k posílení pozice českého maloobchodu a prodeje českých výrobků na evropském trhu.

AČTO nabízí tradičním českým obchodníkům pomoc při hledání společných řešení podnikatelských potřeb pro zvládnutí náročné administrativní zátěže, kterou stát klade na bedra obchodníků.

Asociace českého tradičního obchodu je otevřenou organizací, umožňující vstup dalším subjektům, podporujícím poslání Asociace. Umožňuje zapojit se do projektů a získat další informace, zkušenosti a možnosti rozvoje podnikatelských plánů tradičních obchodníků.

Asociace českého tradičního obchodu přispívá k dalšímu rozvoji vnitřního obchodu v ČR a prosazuje společné zájmy. Spolu s Agrární a Potravinářskou komorou ČR podporuje české výrobky a nabízí je svým zákazníkům.