01 Srp

Evidence tržeb musí platit pro všechny, jinak postrádá smysl

Praha, 25. 7. 2016 – Asociace českého tradičního obchodu (AČTO), v reakci na aktuální návrhy na zjemnění připravovaného zákona o evidenci tržeb, konkrétně pak toho, že by se povinnost evidovat tržby netýkala farmářů a osob, majících vedlejší příjem, zásadně nesouhlasí s výjimkami ze zákona. Pokud má zákon fungovat, musí platit plošně a bez výjimek. Podrobně tuto záležitost AČTO komentovalo ve své tiskové zprávě ze 7. července 2016. V této záležitosti je stanovisko AČTO stálé a neměnné.