Certifikace prodejen

Asociace českého tradičního obchodu udílí na základě pevně stanovených kritérií značku kvality s názvem TRADIČNÍ ČESKÝ OBCHOD – CERTIFIKOVÁNO ASOCIACÍ ČESKÉHO TRADIČNÍHO OBCHODU. Co to konkrétně znamená? Prodejna, která úspěšně projde certifikačním procesem, získá certifikát kvality a značku, která osvědčuje český obchod, kvalitu služeb, zákaznický komfort a převážnou část českého sortimentu.

 1. Zájemce o certifikaci si musí podat přihlášku. Na základě přihlášky proběhne hodnocení prodejny, vycházející z pevně stanovených hodnotících kritérií. Zájemci o udělení certifikátu musejí splnit tato výchozí kritéria:
  a. sídlo a místo podnikání je na území České republiky
  b. členové statutárního orgánu jsou občané České republiky
  c. základní kapitál musí být českého původu
  d. právnická ani fyzická osoba není v úpadku a není vůči ní vedena exekuce
  e. převážný podíl (2/3) nabízeného zboží je českého původu
  f. úroveň prodejny je posuzována v pěti základních kategoriích; exteriér, interiér, personál, podpora prodeje a sortiment.
 2. Každá hodnocená prodejna získá hodnotící zprávu, která bude obsahovat dosažené výsledky včetně hodnocení silných a slabých stránek dané provozovny a doporučení ke zlepšení.
 3. Za přihlášku do certifikace a audit zájemce uhradí 5 000,- Kč bez DPH. Pokud zájemce splní daná kritéria, získá certifikát a možnost užívat značku na dobu dvou let. Po uplynutí této doby je možná recertifikace na další dva roky za stejných finančních podmínek.
 4. Oficiální předání certifikátu a značky obchodníkům bude probíhat v rámci kongresu tradičního trhu Samoška.
 5. Certifikační proces obchodníkům poskytne nezávislý audit a zprávu o stavu jejich prodejny a návrhy na zlepšení. Značka a certifikát pak obchodníkům nabízí konkurenční výhodu oproti ostatním obchodníkům, zákazníky motivuje a dává jim informaci o tom, který obchod jim zaručuje kvalitu služeb i zboží.
 6. Značka ideově i obsahově navazuje na značku Q21, která fungovala v minulosti jako označení kvalitních českých obchodů.
 7. Značka TRADIČNÍ ČESKÝ OBCHOD – CERTIFIKOVÁNO Asociací českého tradičního obchodu má následující podobu:

7 důvodů, proč usilovat o certifikaci obchodu značkou AČTO

 

 1. Obchodník získá detailní analýzu svých silných a slabých stránek v prodejně
 2. Obchodník získá konkrétní praktické rady, co a jak na prodejně zlepšit
 3. Obchodník získá (má-li zájem) i konkrétní praktické zkušenosti z jiných certifikovaných obchodů tradičního trhu
 4. Obchodník získá (má-li zájem) i kontakty na spolehlivé dodavatele služeb a zařízení (úspěšně odzkoušené od kolegů)
 5. Zlepšením úrovně prodejny získá více spokojených zákazníků, kteří tam budou více nakupovat, tím bude mít prodejna i vyšší tržby
 6. Prodejna se tím může stát zajímavější i pro dodavatele
 7. Obchodník získá i dílčí mediální podporu (např. představení prodejny v časopise Zboží a prodej, při společenském večeru před akcí Samoška, ve Zpravodaji AČTO, prostřednictvím tiskových zpráv, na Facebooku AČTO atd.)

Soubory ke stažení

 

Přihláška – certifikace AČTO.docx
Přihláška – certifikace AČTO.pdf