09 Bře

EET má smysl jen při striktním vymáhání

Do startu druhé vlny elektronické evidence tržeb zbývá několik dní. Nakolik efektivní bude tento model při výběru daní, se teprve ukáže, už teď o něm ale panují pochybnosti. Podle Jiřího Štorcha, předsedy představenstva Družstva Eso Market a člena představenstva Asociace českého tradičního obchodu (AČTO), dokonce hrozí, že ti, kteří dosud podnikali nekale, v tom budou bez postihu pokračovat dál.

Jiří Štorch, který ve Štětí provozuje vlastní obchod v síti Eso Market, se dobrovolně rozhodl posílat Finanční správě data o tržbách ještě před 1. březnem, kdy začne platit tato povinnost pro maloobchody a velkoobchody. Řešení EET ho nestálo ani korunu, dobře si však uvědomuje, že řadu podnikatelů mohou náklady s tím spojené stáhnout ke dnu. Ostatně jednání o těchto a dalších případech je náplní jeho agendy v roli zástupce AČTO pro otázky EET.

Co konkrétně jste měl v této funkci na starosti?

AČTO jsem od začátku zastupoval v pracovní skupině s Ministerstvem financí ČR. Rok či dva jsem se podílel na práci pracovní komise při přípravě zákona o EET. A samozřejmě tak připomínkoval za AČTO návrhy zákona vůči úředníkům ministerstva. Šlo o obecné teze, metodiku stejně jako technické záležitosti. V návrhu zákona se přitom v mezidobí objevila řada nesmyslů, na které jsme upozorňovali, stejně jako na to, co v návrhu chybělo.

Podle zástupců e-shopů se do zákona nesmysly stejně dostaly, minimálně takové, které ztěžují provoz této skupině podnikatelů.

To nemohu komentovat, nicméně si myslím, že komunikační chyby spíš než na straně úředníků vznikaly na straně opozičních politiků, kteří svými prohlášeními, zda zákon bude platit nebo ne, případně že zákon zruší, jakmile se dostanou k moci, vyvolali mezi podnikateli velkou nejistotu. Podnikatelé mají v takových situacích obecně dvě možnosti OE buď čekají na poslední chvíli, a pak jsou velké honičky, aby dané nařízení stihli splnit, nebo zainvestují na první dobrou a riskují, že vyhláška či zákon se ještě změní a oni ztratí peníze. Po zkušenostech s fiskálními pokladnami, kdy do této věci obchodníci nainvestovali spoustu peněz a pak se to smetlo ze stolu, nebo dalších předpisů, které chvíli platily a pak se opět rušily, to nyní vedlo k tomu, že někteří obchodníci čekali s pořízením zařízení pro EET na poslední chvíli.

K tomu se ještě dostaneme. Teď prosím uveďte, nakolik jste spokojen s výsledným zněním zákona.

V některých věcech mohl být tvrdší, některá ustanovení jsou zbytečná, ale dejme tomu, že jde o průsečík něčeho, co může být funkční. Mnohem větší problém je v tom, jak se u tohoto zákona bude vyžadovat jeho plnění. Pokud tu zůstane taková džungle v podnikání, jaká tu je, půjde o vyhozené peníze podnikatelů. Je proto potřeba naprosto striktně postihovat ty, kteří zákon obcházejí. Mě jako obchodníka totiž nezajímá EET ani tak z pohledu výběru daní, jako spíš jak donutit nekalou konkurenci, aby stejně jako ti poctiví obchodníci danila. Je to o úřednících Finanční správy, jak se k tomu postaví a budou vymáhat plnění zákona. A v tomto případě mám obavy, že úplně důsledné to nebude.

Z čeho pramení vaše pochybnost?

Dělám si obrázek z toho, co vychází v tisku. A pak je tu i proklamace Andreje Babiše a zástupců Finanční správy, že nebudou obtěžovat kontrolami běžné podnikatele, ale cíleně se zaměří na ty, kde mají indicie, že se tam děje něco nekalého. Potom se v tisku psalo, že během prvního měsíce fungování EET přišlo dva tisíce oznámení na konkrétní provozovny, které údajně zákon neplní. A úředníci přitom provedli 500 kontrol. Předpokládal bych, že pouze tam, kde mají zmíněné indicie. Nicméně ani v jednom případě se nezjistilo žádné porušení zákona o EET. A to mi nesedí. Kde se tedy vzalo těch dva tisíce podnětů? Opravdu byly všechny lživé s cílem dotyčné provozy poškodit? Obávám se tak, že lidi, kteří dodnes fungovali nekale, v tom budou pokračovat a nikdo je nebude důsledně kontrolovat a postihovat.

Je to pouze o efektivitě byrokracie?

Má to samozřejmě spoustu aspektů. Úředníci se například mohou obávat pouštět se do sankcí, jako jsou vysoké pokuty či dokonce uzavření provozovny, a mít na vědomí, že podnikatel se pak může soudně domáhat náhrad. Dalším aspektem je fakt, že u obchodníka, který je zběhlý v nekalém jednání, můžete jeden den udělat kontrolu, při níž zjistíte porušení zákona, a když tam přijdete druhý den či za týden a budete to chtít řešit, představí se vám obchodník s naprosto jiným živnostenským listem.

Jaká je situace ve vaší síti? Ještě nedávno jste byl ohledně připravenosti nezávislých obchodníků pro EET skeptický.

Na konci loňského roku jsem říkal, že 80 procent obchodníků nemá v dané chvíli vybavení, s kterým by mohli splnit zákon o EET. Na začátku letoška jsem říkal, že ti, kteří uvažují o koupi sofistikovaných pokladních systémů, to už horko těžko dají do 1. března dohromady. Snažili jsme se vycházet nejen v rámci AČTO, ale i v rámci Eso Marketu našim obchodníkům vstříc. Zval jsem firmy, které přijely předvést svá zařízení, dělal jsem rešerše nabízených řešení, a kdo měl v naší síti zájem, potřebné informace se dověděl. Dokonce jsme pro obchodníky dohodli výhodnější cenové podmínky.

Kolik to stálo běžného obchodníka ve vaší síti?

Rozhodně víc, než kolik to mělo stát podle proklamací Andreje Babiše. Jak finančně, tak z hlediska času. Přesto byla veřejnost neustále ujišťována, že jde o velmi levnou záležitost s tím, že je prý dokonce možné si software stáhnout zdarma z internetu. Ministr financí při té příležitosti poukazoval na zařízení o velikosti mobilu. To si umím představit na trhu, kde budu prodávat své tři výpěstky. Ale v prodejně, která má několik set, spíše několik tisíc položek, kde jsou všechny čtyři daňové sazby, kde jsou váhové kódy, si s takovým zařízením zdaleka nevystačím.

Na kolik to tedy přijde?

Desetitisíce, v případě více pokladen i statisíce korun. Nulové náklady přicházejí v úvahu pouze v situaci, kdy má podnikatel sofistikované zařízení již z dřívějška, ale má také dobře ošetřenou smlouvu, a tudíž má v ceně upgrade softwaru za účelem daní nebo zákonných změn. Například mě nestálo zavedení EET díky tomu ani korunu navíc. V opačném případě si podnikatel připlatí, a to i tehdy, když má dobré zařízení z minulosti. Buď ale nemá dobře ošetřenou smlouvu, nebo má zařízení už několik let, tudíž je staré, nebo dodavatelská firma již neexistuje.

Rozhovor s Jiřím Štorchem převzat z časopisu Za P´magazín 2/2017.

03 Led

„EET je pro český obchod zásadní téma,“ říká předseda tradičních obchodníků Juračka

Praha, 3. 1. 2017 – Do spuštění druhé vlny EET, která zasáhne maloobchod, zbývají dva měsíce. Povinnost evidovat tržby se týká také menších českých prodejen, které zastupuje Asociace českého tradičního obchodu (AČTO). Protože se pro tradiční obchodníky jedná o téma zásadní, připravilo AČTO ve spolupráci s Ministerstvem financí dvě konference, které obchodníkům usnadní střet s novou legislativou.

Asociace českého tradičního obchodu od začátku podporovala zavedení elektronické evidence tržeb, neboť jsou její členové přesvědčeni, že tento zákon dokáže alespoň zčásti narovnat pokřivené prostředí českého trhu. To vše ale za podmínky, že nebudou připuštěny žádné výjimky, které celou normu jen znepřehlední, mnohým umožní povinnosti se vyhnout a biti budou opět pouze poctiví obchodníci. AČTO si ale zároveň uvědomuje komplikace, které EET drobným českým obchodníků přináší, zejména jde-li o náklady spojené s pořizování zařízení, schopných tržby evidovat. „Zákon přinese pro běžného provozovatele plnosortimentní prodejny potravin nepochybně zvýšené náklady. Dle našich průzkumů až 80% obchodníků, např. v rámci Družstva Eso Market, nedisponuje zařízením, které je schopno elektronické komunikace,“ komentuje reálný stav mnoha malých českých obchodů Jiří Štorch, člen představenstva AČTO a předseda Družstva ESO MARKET.

Zařízení, schopná splnit podmínky EET, se nemálo liší svou velikostí, využitelností, funkcemi a samozřejmě tedy i cenou. Právě cena je pro mnohé malé obchodníky klíčovým faktorem při rozhodování. Za určitých okolností může být pořízení nového pokladního systému pro venkovskou prodejnu i likvidační. „EET je pro český obchod zásadní téma. Proto jako AČTO pořádáme, společně s Ministerstvem financí, Finanční správou a kongresem Samoška dvě konference pod názvem EET FÓRUM, které obchodníkům umožní v problematice se zorientovat, seznámit se s nabídkou zařízení a minimalizovat tak náklady na jeho pořízení,“ říká Zdeněk Juračka, předseda AČTO. Konference se uskuteční 10. ledna v Praze – Čestlicích a 18. ledna v Olomouci v rámci kongresu tradičního trhu Samoška. Pro obchodníky je účast bezplatná.

06 Říj

Zvýšení minimální mzdy uzavře další malé prodejny

Praha, 6. 10. 2016 – Vláda schválila zvýšení minimální mzdy o 1 100,- Kč. Bohužel, tento krok bude mít značně negativní důsledky na obchodní obslužnost venkova. Na toto riziko upozorňovala Asociace českého tradičního obchodu (AČTO) již na jaře letošního roku. Zvýšení minimální mzdy bude jedním z podstatných důvodů k dalšímu uzavírání malých venkovských prodejen, což bude mít neblahý dopad nejen na stávající zaměstnance, ale hlavně na venkovské zákazníky.

Obchodní obslužnost venkova se neustále zhoršuje. „Pod tlakem cenové politiky zahraničních řetězců se v současnosti prodává více než 50% zboží v akcích, což vede k devalvaci hodnoty potravin a rovněž ke zkreslenému vnímání zákazníka na reálnou hodnotu potravin. V důsledku toho obrat malých venkovských prodejen stagnuje, zisk klesá a mnohé prodejny jsou dlouhodobě ztrátové. Přesto malé prodejny představují jedinou obchodní obslužnost pro obyvatele, zejména pak starší ročníky,“ upozorňuje na neblahý vývoj Ing. Pavel Březina, předseda Svazu českých a moravských spotřebních družstev, spravující největší českou síť obchodů pod značkou COOP. V této situaci, kdy minimální mzda nadále roste, se zvyšuje již tak neúnosný tlak na provozovatele obchodů, kteří již další navýšení nákladů nebudou schopni zvládat. Pokud nezačnou mít orgány státní správy a vláda větší zájem o tento stav a společně s provozovateli hledat řešení, pak můžeme očekávat další uzavírání desítek venkovských prodejen.

„Situace je dlouhodobě nepříznivá. Život na venkově se pomalu dostává do krize a je třeba se ptát, zda má smysl, aby obce a kraje podporovali pojízdné prodejny či nerentabilní pobočky pošt s jednotkami transakcí denně. Nebylo by pro obyvatele venkova mnohem smysluplnější podpořit zachování malých prodejen?“ nabízí řešení Ing. Zdeněk Juračka, předseda AČTO. Ostatně, řada obchodů COOP na venkově již poskytuje i poštovní služby jako partner České pošty. „Není v silách malých obchodníků dlouhodobě udržovat ztrátové prodejny, aniž by jim někdo podal pomocnou ruku,“ dodává předseda AČTO Juračka.

Asociace českého tradičního obchodu vznikla v červenci 2014 jako historicky první a největší konsolidovaný subjekt, který sdružuje maloobchodníky z oblasti malého a středního podnikání. V současnosti má AČTO 19 členů a reprezentuje téměř 7 tis. prodejen s 30 tisíci zaměstnanci, čímž představuje cca 25% podíl na trhu s potravinami. Hlavním posláním a cílem AČTO je hájit zájmy svých členů před trvale nepříznivým působením nekalé konkurence, obchodních řetězců i ostatních institucí, ohrožujících další existenci českých obchodů, z velké části zajišťujících obchodní obslužnost venkova. Navíc si zakladatelé dali do vínku hájit vše české a to znamená i podporovat výrobu a prodej českých potravin u nás.

29 Čvn

AČTO uspělo s návrhem na úpravu zákona o obalech

Praha, 29. 6. 2016 – Asociace českého tradičního obchodu (AČTO) s potěšením oceňuje novelu zákona o odpadech, která vrátila logiku a zdravý rozum do oblasti vývoje české obchodní legislativy. Potěšitelný je pro nás i fakt, že touto změnou byl akceptován návrh na úpravu tohoto zákona, který podala naše Asociace v červenci 2015. AČTO totiž před rokem žádalo, aby bylo ze zákona vypuštěno pro současnou obchodní praxi zcela nesmyslné nařízení, že prodejci v prodejnách nad 200 m², kteří prodávají nápoje v jiných než vratných zálohovaných obalech, musejí nabízet stejné nápoje rovněž ve vratných zálohovaných obalech, pokud jsou v nich tyto nápoje uváděny na trh. Je prokazatelné, že výrobci nápojů se v současné době od vratných zálohovaných obalů odvracejí a pokud je nabízejí, pak pouze v malých lahvích určených převážně pro gastronomii. Pokud chtěl prodejce vyhovět zákonu, tak pouze v části sortimentu a za cenu ekonomických ztrát, neboť takové výrobky jsou dražší a i z těchto důvodů obtížně prodejné.

Domníváme se, že není možné nadále přenášet ekologické zájmy státu na obchodníky a proto vítáme přijatou novelu jmenovaného zákona. Dle našeho názoru se totiž jednalo o typický příklad zbytečného a nepřiměřeného zasahování státu do tržních vztahů, jejichž vývoj navíc potřebnost této právní úpravy dávno překonal. AČTO zároveň vítá jako praktické a účelné ustanovení o omezení používáni bezplatných igelitových tašek obchodními řetězci. Méně potěšitelné zatím je, že normu schválila zatím pouze vláda jako svůj návrh, nelze však tušit, jak bude zákon vypadat poté, co projde Poslaneckou sněmovnou. AČTO se proto bude zasazovat o to, aby nebyla patřičná ustanovení změněna.

 

24 Čvn

Hlášení RAPEX 22 – 25/2016

RAPEX (Rapid Alert System for Non-Food Products)  je rychlý výstražný informační systém Evropské unie o nebezpečných spotřebitelských výrobcích nepotravinářského charakteru. Níže uvedené výrobky se týkají českého trhu:

Report č. 25 k 24. 6. 2016

Category: Childcare articles and children’s equipment
Product: Wooden playpen
 
Brand: Baby Vivo
Name: Baby Vivo Laufgitter klappbar 7.2m mit Tür
Type/number of model: SL 130B
Batch number/Barcode: Product-ID: 34534523/ EAN 4260196240253
Description: Children’s wooden, 8-piece playpen with a gate. Cardboard packaging.
Risk: Entrapment. When opening the gate, children may trap their fingers between moving parts. The product does not comply with the relevant European standard EN 12227.
Country of origin: Germany

Report č. 23 k 10. 6. 2016

Category: Toys
Product: Plastic toy with sweets
Brand: Unknown
Name: Lovely Pet Show With candy (might be counterfeit)
Type/number of model: Unknown
Batch number/Barcode: 6955210100191
Description: Plastic animal toys, approximately 5 cm tall, with sweets, packaged in a plastic box.
Risk: Chemical. The plastic material of the toy animals contains di-(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) (measured value 8.95 % by weight). This phthalate may harm the health of children, causing possible damage to the reproductive system. According to the REACH Regulation, the phthalates DEHP, DBP and BBP are prohibited in all toys and childcare articles.
Country of origin: China

Report č. 22 k 3. 6. 2016

Category: Cosmetics
 Product: Eau de Toilette
Brand: CUBA ORIGINAL by PARFUMS DES CHAMPS,
Name: CUBA GOLD FOR MEN
Type/number of model: LOT: N: 9655,
Batch number/Barcode: 5425017732389
Description: Eau de toilette (100 ml) in a brown bottle in the shape of a cigar. Outer orange packaging is a metallic, cylindrical box with lid.
Risk: Chemical. The eau de toilette contains the allergenic substances Limonen, Linalool, Cinnamaldehyd, Eugenol, alfa-isomethylionon, Lilial, Coumarin, Amylcinnamyl aldehyd, Lyral and Hexylcinnamaldehyd in excess of 0.001%. They are not indicated in the list of ingredients and consumers are not made aware of the presence of these substances that can induce allergic reactions and sensitisation. The product does not comply with the Cosmetic Products regulation.
Country of origin: Belgium
___________________________________________________________________________
Category: Cosmetics
Product: Eau de Toilette
Brand: Shirley May
Name: Women in Green
Type/number of model: PD.04-14; ED. 04-19
Batch number/Barcode: 6295124003639 (on the outer packaging), B. 462174D (On the bottle)
Description: Eau de toilette (50 ml) in a glass bottle in the form of a woman, with a green lid. The packaging is a green cardboard box, wrapped in cellophane.
Risk: Chemical. The eau de toilette contains the allergenic substances Limonen, Linalool, Benzyl alcohol, Citronellol, Geraniol, Citral, Hydroxycitronellal, Lilial, Farnesol, Amylcinnamyl aldehyd, Lyral, Hexylcinnamaldehyd and Benzyl salicylate in excess of 0.001%. They are not indicated in the list of ingredients and consumers are not made aware of the presence of these substances that can induce allergic reactions and sensitisation. The product does not comply with the Cosmetic Products regulation.
Country of origin: United Arab Emirates
___________________________________________________________________________
Category: Cosmetics
Product: Eau de Parfum
Brand: Unknown
Name: Miss AMERICA – Parfum de Toilette
Type/number of model: NO.3777 (only on the outer package)
Batch number/Barcode: 6937926304339
Description: Eau de parfum in a bottle (55ml) with a silver cap, supplied in a cardboard box in the colours of the US flag. There is picture of the Statue of Liberty on the bottle and the box.
Risk: Chemical. The eau de parfum contains the allergenic substances Linalool, Citral, Hydroxycitronellal, Lilial, Coumarin, Farnesol and Hexylcinnamaldehyd in excess of 0.001%. They are not indicated in the list of ingredients and consumers are not made aware of the presence of these substances that can induce allergic reactions and sensitisation. The product does not comply with the Cosmetic Products regulation.
Country of origin: China