03 Led

„EET je pro český obchod zásadní téma,“ říká předseda tradičních obchodníků Juračka

Praha, 3. 1. 2017 – Do spuštění druhé vlny EET, která zasáhne maloobchod, zbývají dva měsíce. Povinnost evidovat tržby se týká také menších českých prodejen, které zastupuje Asociace českého tradičního obchodu (AČTO). Protože se pro tradiční obchodníky jedná o téma zásadní, připravilo AČTO ve spolupráci s Ministerstvem financí dvě konference, které obchodníkům usnadní střet s novou legislativou.

Asociace českého tradičního obchodu od začátku podporovala zavedení elektronické evidence tržeb, neboť jsou její členové přesvědčeni, že tento zákon dokáže alespoň zčásti narovnat pokřivené prostředí českého trhu. To vše ale za podmínky, že nebudou připuštěny žádné výjimky, které celou normu jen znepřehlední, mnohým umožní povinnosti se vyhnout a biti budou opět pouze poctiví obchodníci. AČTO si ale zároveň uvědomuje komplikace, které EET drobným českým obchodníků přináší, zejména jde-li o náklady spojené s pořizování zařízení, schopných tržby evidovat. „Zákon přinese pro běžného provozovatele plnosortimentní prodejny potravin nepochybně zvýšené náklady. Dle našich průzkumů až 80% obchodníků, např. v rámci Družstva Eso Market, nedisponuje zařízením, které je schopno elektronické komunikace,“ komentuje reálný stav mnoha malých českých obchodů Jiří Štorch, člen představenstva AČTO a předseda Družstva ESO MARKET.

Zařízení, schopná splnit podmínky EET, se nemálo liší svou velikostí, využitelností, funkcemi a samozřejmě tedy i cenou. Právě cena je pro mnohé malé obchodníky klíčovým faktorem při rozhodování. Za určitých okolností může být pořízení nového pokladního systému pro venkovskou prodejnu i likvidační. „EET je pro český obchod zásadní téma. Proto jako AČTO pořádáme, společně s Ministerstvem financí, Finanční správou a kongresem Samoška dvě konference pod názvem EET FÓRUM, které obchodníkům umožní v problematice se zorientovat, seznámit se s nabídkou zařízení a minimalizovat tak náklady na jeho pořízení,“ říká Zdeněk Juračka, předseda AČTO. Konference se uskuteční 10. ledna v Praze – Čestlicích a 18. ledna v Olomouci v rámci kongresu tradičního trhu Samoška. Pro obchodníky je účast bezplatná.

06 Říj

Zvýšení minimální mzdy uzavře další malé prodejny

Praha, 6. 10. 2016 – Vláda schválila zvýšení minimální mzdy o 1 100,- Kč. Bohužel, tento krok bude mít značně negativní důsledky na obchodní obslužnost venkova. Na toto riziko upozorňovala Asociace českého tradičního obchodu (AČTO) již na jaře letošního roku. Zvýšení minimální mzdy bude jedním z podstatných důvodů k dalšímu uzavírání malých venkovských prodejen, což bude mít neblahý dopad nejen na stávající zaměstnance, ale hlavně na venkovské zákazníky.

Obchodní obslužnost venkova se neustále zhoršuje. „Pod tlakem cenové politiky zahraničních řetězců se v současnosti prodává více než 50% zboží v akcích, což vede k devalvaci hodnoty potravin a rovněž ke zkreslenému vnímání zákazníka na reálnou hodnotu potravin. V důsledku toho obrat malých venkovských prodejen stagnuje, zisk klesá a mnohé prodejny jsou dlouhodobě ztrátové. Přesto malé prodejny představují jedinou obchodní obslužnost pro obyvatele, zejména pak starší ročníky,“ upozorňuje na neblahý vývoj Ing. Pavel Březina, předseda Svazu českých a moravských spotřebních družstev, spravující největší českou síť obchodů pod značkou COOP. V této situaci, kdy minimální mzda nadále roste, se zvyšuje již tak neúnosný tlak na provozovatele obchodů, kteří již další navýšení nákladů nebudou schopni zvládat. Pokud nezačnou mít orgány státní správy a vláda větší zájem o tento stav a společně s provozovateli hledat řešení, pak můžeme očekávat další uzavírání desítek venkovských prodejen.

„Situace je dlouhodobě nepříznivá. Život na venkově se pomalu dostává do krize a je třeba se ptát, zda má smysl, aby obce a kraje podporovali pojízdné prodejny či nerentabilní pobočky pošt s jednotkami transakcí denně. Nebylo by pro obyvatele venkova mnohem smysluplnější podpořit zachování malých prodejen?“ nabízí řešení Ing. Zdeněk Juračka, předseda AČTO. Ostatně, řada obchodů COOP na venkově již poskytuje i poštovní služby jako partner České pošty. „Není v silách malých obchodníků dlouhodobě udržovat ztrátové prodejny, aniž by jim někdo podal pomocnou ruku,“ dodává předseda AČTO Juračka.

Asociace českého tradičního obchodu vznikla v červenci 2014 jako historicky první a největší konsolidovaný subjekt, který sdružuje maloobchodníky z oblasti malého a středního podnikání. V současnosti má AČTO 19 členů a reprezentuje téměř 7 tis. prodejen s 30 tisíci zaměstnanci, čímž představuje cca 25% podíl na trhu s potravinami. Hlavním posláním a cílem AČTO je hájit zájmy svých členů před trvale nepříznivým působením nekalé konkurence, obchodních řetězců i ostatních institucí, ohrožujících další existenci českých obchodů, z velké části zajišťujících obchodní obslužnost venkova. Navíc si zakladatelé dali do vínku hájit vše české a to znamená i podporovat výrobu a prodej českých potravin u nás.

29 Čvn

AČTO uspělo s návrhem na úpravu zákona o obalech

Praha, 29. 6. 2016 – Asociace českého tradičního obchodu (AČTO) s potěšením oceňuje novelu zákona o odpadech, která vrátila logiku a zdravý rozum do oblasti vývoje české obchodní legislativy. Potěšitelný je pro nás i fakt, že touto změnou byl akceptován návrh na úpravu tohoto zákona, který podala naše Asociace v červenci 2015. AČTO totiž před rokem žádalo, aby bylo ze zákona vypuštěno pro současnou obchodní praxi zcela nesmyslné nařízení, že prodejci v prodejnách nad 200 m², kteří prodávají nápoje v jiných než vratných zálohovaných obalech, musejí nabízet stejné nápoje rovněž ve vratných zálohovaných obalech, pokud jsou v nich tyto nápoje uváděny na trh. Je prokazatelné, že výrobci nápojů se v současné době od vratných zálohovaných obalů odvracejí a pokud je nabízejí, pak pouze v malých lahvích určených převážně pro gastronomii. Pokud chtěl prodejce vyhovět zákonu, tak pouze v části sortimentu a za cenu ekonomických ztrát, neboť takové výrobky jsou dražší a i z těchto důvodů obtížně prodejné.

Domníváme se, že není možné nadále přenášet ekologické zájmy státu na obchodníky a proto vítáme přijatou novelu jmenovaného zákona. Dle našeho názoru se totiž jednalo o typický příklad zbytečného a nepřiměřeného zasahování státu do tržních vztahů, jejichž vývoj navíc potřebnost této právní úpravy dávno překonal. AČTO zároveň vítá jako praktické a účelné ustanovení o omezení používáni bezplatných igelitových tašek obchodními řetězci. Méně potěšitelné zatím je, že normu schválila zatím pouze vláda jako svůj návrh, nelze však tušit, jak bude zákon vypadat poté, co projde Poslaneckou sněmovnou. AČTO se proto bude zasazovat o to, aby nebyla patřičná ustanovení změněna.

 

24 Čvn

Hlášení RAPEX 22 – 25/2016

RAPEX (Rapid Alert System for Non-Food Products)  je rychlý výstražný informační systém Evropské unie o nebezpečných spotřebitelských výrobcích nepotravinářského charakteru. Níže uvedené výrobky se týkají českého trhu:

Report č. 25 k 24. 6. 2016

Category: Childcare articles and children’s equipment
Product: Wooden playpen
 
Brand: Baby Vivo
Name: Baby Vivo Laufgitter klappbar 7.2m mit Tür
Type/number of model: SL 130B
Batch number/Barcode: Product-ID: 34534523/ EAN 4260196240253
Description: Children’s wooden, 8-piece playpen with a gate. Cardboard packaging.
Risk: Entrapment. When opening the gate, children may trap their fingers between moving parts. The product does not comply with the relevant European standard EN 12227.
Country of origin: Germany

Report č. 23 k 10. 6. 2016

Category: Toys
Product: Plastic toy with sweets
Brand: Unknown
Name: Lovely Pet Show With candy (might be counterfeit)
Type/number of model: Unknown
Batch number/Barcode: 6955210100191
Description: Plastic animal toys, approximately 5 cm tall, with sweets, packaged in a plastic box.
Risk: Chemical. The plastic material of the toy animals contains di-(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) (measured value 8.95 % by weight). This phthalate may harm the health of children, causing possible damage to the reproductive system. According to the REACH Regulation, the phthalates DEHP, DBP and BBP are prohibited in all toys and childcare articles.
Country of origin: China

Report č. 22 k 3. 6. 2016

Category: Cosmetics
 Product: Eau de Toilette
Brand: CUBA ORIGINAL by PARFUMS DES CHAMPS,
Name: CUBA GOLD FOR MEN
Type/number of model: LOT: N: 9655,
Batch number/Barcode: 5425017732389
Description: Eau de toilette (100 ml) in a brown bottle in the shape of a cigar. Outer orange packaging is a metallic, cylindrical box with lid.
Risk: Chemical. The eau de toilette contains the allergenic substances Limonen, Linalool, Cinnamaldehyd, Eugenol, alfa-isomethylionon, Lilial, Coumarin, Amylcinnamyl aldehyd, Lyral and Hexylcinnamaldehyd in excess of 0.001%. They are not indicated in the list of ingredients and consumers are not made aware of the presence of these substances that can induce allergic reactions and sensitisation. The product does not comply with the Cosmetic Products regulation.
Country of origin: Belgium
___________________________________________________________________________
Category: Cosmetics
Product: Eau de Toilette
Brand: Shirley May
Name: Women in Green
Type/number of model: PD.04-14; ED. 04-19
Batch number/Barcode: 6295124003639 (on the outer packaging), B. 462174D (On the bottle)
Description: Eau de toilette (50 ml) in a glass bottle in the form of a woman, with a green lid. The packaging is a green cardboard box, wrapped in cellophane.
Risk: Chemical. The eau de toilette contains the allergenic substances Limonen, Linalool, Benzyl alcohol, Citronellol, Geraniol, Citral, Hydroxycitronellal, Lilial, Farnesol, Amylcinnamyl aldehyd, Lyral, Hexylcinnamaldehyd and Benzyl salicylate in excess of 0.001%. They are not indicated in the list of ingredients and consumers are not made aware of the presence of these substances that can induce allergic reactions and sensitisation. The product does not comply with the Cosmetic Products regulation.
Country of origin: United Arab Emirates
___________________________________________________________________________
Category: Cosmetics
Product: Eau de Parfum
Brand: Unknown
Name: Miss AMERICA – Parfum de Toilette
Type/number of model: NO.3777 (only on the outer package)
Batch number/Barcode: 6937926304339
Description: Eau de parfum in a bottle (55ml) with a silver cap, supplied in a cardboard box in the colours of the US flag. There is picture of the Statue of Liberty on the bottle and the box.
Risk: Chemical. The eau de parfum contains the allergenic substances Linalool, Citral, Hydroxycitronellal, Lilial, Coumarin, Farnesol and Hexylcinnamaldehyd in excess of 0.001%. They are not indicated in the list of ingredients and consumers are not made aware of the presence of these substances that can induce allergic reactions and sensitisation. The product does not comply with the Cosmetic Products regulation.
Country of origin: China