01 Pro

AČTO přichází s novou certifikací kvality tradičních českých prodejen

Praha, 30. 11. 2016 – Asociace českého tradičního obchodu (AČTO) spouští nový projekt certifikace tradičních českých prodejen a s ním spojené udílení značky kvality pro české prodejny potravin. Cílem je garantovat zákazníkům kvalitní služby, zákaznický komfort a kvalitní domácí potraviny.

Projekt certifikace AČTO je určen pro české tradiční (nezávislé) prodejny a obchodníky. Hodnocení probíhá na základě pevně stanovených hodnotících kritérií. Předpokladem pro zařazení do programu je české občanství členů statutárního orgánu, český kapitál, sídlo a místo podnikání v ČR či alespoň dvoutřetinový podíl českého zboží v nabízeném sortimentu. Při posuzování prodejny bude hodnocena úroveň prodejny uvnitř i vně, personálu, podpory prodeje i sortimentu.

„Musíme zákazníkům nabídnout něco víc. Ukázat jim, které nezávislé prodejny splňují náročné požadavky nakupujících na kvalitu služeb i sortimentu. A právě projekt certifikace tradičních českých prodejen si toto klade za svůj cíl,“ vysvětluje předseda Asociace českého tradičního obchodu (AČTO) Zdeněk Juračka.

Certifikační proces podle něj obchodníkům poskytne nezávislý audit a zprávu o stavu jejich prodejny, analýzu silných a slabých stránek jejich prodejny a návrhy na zlepšení. Úspěšná prodejna získá certifikát kvality a značku TRADIČNÍ ČESKÝ OBCHOD – CERTIFIKOVÁNO ASOCIACÍ ČESKÉHO TRADIČNÍHO OBCHODU. Ta osvědčuje český obchod, kvalitu služeb, zákaznický komfort a převážnou část českého sortimentu.

Ministr zemědělství Marian Jurečka příklon české populace k nákupu domácích potravin vítá. „Potravinářství začíná reagovat na obrovský nevyužitý potenciál domácího trhu. Máme spoustu malých zemědělců, malých zpracovatelů, kteří za poslední dva roky do podnikání vstoupili a chtějí se rozvíjet. To je, myslím, důležitý pozitivní trend,“ řekl ministr Jurečka.

Značka a certifikát obchodníkům nabízí konkurenční výhodu oproti ostatním obchodníkům, zákazníky motivuje a informuje je o tom, který obchod jim nabízí to, co hledají. Oceněný obchodník navíc zlepšením úrovně prodejny získá více spokojených zákazníků, kteří tam budou více nakupovat a tím bude prodejně zvyšovat tržby. Prodejna se tak může stát zajímavější i pro dodavatele. „Jsme velmi rádi, že se AČTO touto aktivitou hlásí k českým výrobkům a výrobcům. Můžeme dávat desítky miliony korun do propagace a podpory domácích, kvalitních potravin, legislativně stanovovat co je české a co ne, ale pokud spotřebitel české produkty na pultech obchodů nenajde, jdou všechny tyto snahy vniveč,“ uvedl k certifikaci značkou TRADIČNÍ ČESKÝ OBCHOD prezident AK ČR a PK ČR Miroslav Toman.