Členové

 

logo-coop-small logo-cepos-small logo-enapo-small logo-esomarket-small logo-cba-small
logo-podebradka-small logo-sklizeno-small logo-kpekarna-small logo-hkyselka-small
logo-prazdroj-small logo-kubik-small logo-nicolaus-small logo-pva-small
logo-krasno-small logo-carla-small logo-rjelinek-small logo-slama-small logo-candyplus-small
logo-coopcentrum-small logo-brnenka-small logo-kvm-small logo-steinex-small

 

Terno_5

Asociace českého tradičního obchodu (AČTO) byla ustavena v červenci 2014 v reakci na stále rostoucí potřeby domácích maloobchodníků a jejich aliancí prosadit se ve stále tvrdším konkurenčním prostředí českého trhu. Asociace usiluje zejména o upevnění postavení na českém trhu nejen pro český maloobchod, ale i pro české výrobce. Svými aktivitami chce pomoci českým podnikatelům z oblasti maloobchodu lépe se orientovat a uplatnit v napjatém tržním prostředí ČR. AČTO se bude snažit prostřednictvím svého vystupování vůči státní administrativě, ale i parlamentu o vytvoření sice konkurenceschopného, ale zároveň rovného podnikatelského prostředí pro všechny.

Zvolený předseda představenstva Ing. Zdeněk Juračka k tomu dodává: „O podpoře malého a středního podnikání jak v maloobchodě, tak v českých potravinářských podnicích se hodně mluví, ještě více píše, ale realita je někde jinde. Hledejme společně cestu k pomoci této oblasti podnikání. My jsme připraveni reagovat na každý podnět, který povede ke zdárnému naplnění cílů, jež založením Asociace sledujeme.“

Asociace v současné době disponuje cca 7 tisíci prodejen a zhruba  25% podílem na českém trhu potravin, čímž zaujímá důležitou a pevnou pozici v rámci tržních vztahů a vyjednávání se státem a jeho institucemi a to jak ve spolupráci se SOCR ČR, tak i samostatně v rámci řešení svých zcela specifických problémů.

Asociace chce být součástí a podporovat činnost Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR, Hospodářské komory a dalších organizací a jejich prostřednictvím prosazovat specifické zájmy domácích maloobchodních subjektů. Spolu s Agrární a Potravinářskou komorou chce podporovat české výrobky a nabídnout je zákazníkům tradičních českých prodejen. Asociace českého tradičního obchodu je otevřenou organizací umožňující vstup dalším subjektům, které budou připravené spolupracovat na dosažení přijatých cílů a dále posilovat pozici a vnímání českého tradičního maloobchodu.